Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
New York +1555225314
TSSF / CMAS 3 YILDIZ DALICI EĞİTİMİ

Katılım Koşulları :

1) 18 yaşını doldurmuş olmak,
2) Bu Talimatın 18. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,
3) İki yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak,
4) İki yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az
50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek
5) En az ilköğretim ya da ilkokul diploması olmak,
6) Federasyonun ilkyardım, yön bulma ve derin dalış uzman dalıcı belgesine sahip olmak

Hakları :Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Her düzeyde dalıcılara sualtında önderlik yapabilecek beceri ve deneyimi olan dalıcıdır. Önderlik yaptığı dalıcıların güvenli dalış kurallarına uygun dalış yapmalarını sağlamakla yükümlüdür. Dalış liderliği yapabilir, dalışla ilgili kural dışı davranışlarda bulunanları uyarmaya ve gerekirse dalıştan alıkoymaya yetkilidir. Önderliğini yaptığı dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur. En çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilir ve yaptırabilir. Dalış eğitmeni eşliğinde ve eğitim amacıyla en çok 42 metreye kadar asistan olarak dalış yapabilir. Tanıtım dalışı uzmanı belgesini aldıkları takdirde, yetki belgesi almış bir dalış kuruluşunda kayıtlı olmak koşulu ile aynı dalış kuruluşuna kayıtlı eğitmenin gözetiminde tanıtım dalışı yaptırabilirler.

Alabileceği Uzmanlıklar : Tanıtım dalışı, tüp doldurma uzmanlık eğitimlerine katılabilir

Eşdeğer Belgeler : BSAC Dive Leader, NAUI Dive Master, PADI Dive Master, PDIC Dive Supervisor, SEI Dive
Master, NASE Dive Master, SAS Dive Master, SDI Dive Master, SAA Dive Supervisor ve SSI Dive Master
belgesi bulunanlara TSSF/CMAS üç yıldız dalıcı belgesine eşdeğer olarak kabul edilir.

Sertifika almak için : 12 Saat teorik ders, hafta sonları gerçekleştirilen 3 dalış turuna katılıp uygulama eğitimi tamamlanmalı.

Teorik Ders Ücreti : 1200 TL ( 5 Kişi ve üstündeki gruplar için indirimli fiyatı sorunuz.) 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olan fiyatımız.

Teorik Ders Ücretine Dahil Olanlar : 12 Saat teorik ders. ( Hafta içi ve hafta sonu 10:00-22:00 arası istenilen gün ve saat aralığında ) dalış kayıt defteri, orijinal 3 Yıldız CMAS/TSSF kitabı , 3 Yıldız duvar diploması, federasyona ödenen kart ücreti. 

*****ÖNEMLİ BİLGİ *****

Dalış İzin Kimliği: TSSF/CMAS dalıcı veya eğitmen eğitim sistemi dışında bir başka bir eğitim sistemine ilişkin belgesi olan T.C. vatandaşı dalıcı ve dalış eğitmenlerinin, Türkiye karasuları ile iç sularında dalış yapabilmeleri için sorulduğunda yetkililere göstermek zorunda oldukları Federasyondan almış oldukları kimliğini,

İstenilen Belgeler : Kurs esnasında ; Kayıt formu ve sağlık beyan formu dolduruluyor. Dalıcı adayı yanında 4 adet vesikalık fotograf ve nüfus cüzdan fotokopisi getiriyor.

Kimler Katılamaz : Uzuvu eksik olanlar, görme-işitme engelliler,kalp,astım,tansiyon rahatsızlığı olanlar,madde bağımlıları.