Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
New York +1555225314

TSSF / CMAS SEVİYE 3 ENGELLİ DALICI EĞİTİMİ

Engel durumuna göre TSSF engelli dalıcı teorik eğitimi gereklerini yerine getirebilen, su altında başkasının yardımı olmadan donanımlı dalışı gerçekleştiremeyen, su altında oluşabilecek muhtemel acil durumlarda kendisine ve dalış eşine yardımcı olamayacak durumda olan engelli dalıcıdır.
Katılım Koşulları :
1) 18 yaşını doldurmuş olmak,
2) Engelli Dalıcı Dalış Talimatının 22. Maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek gereklidir.
3) Seviye 2 (ED2) engelli dalıcı kimliğine sahip olmak,
4) Seviye 2 (ED2) belgesini aldıktan sonra en az 30 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek gereklidir.
5) Federasyona bağlı bir engelli dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır
Hakları :
1) Yanında en az bir TSSF/CMAS üç yıldız dalıcı belgesi veya dalış izin kimliği olmak kaydı ile federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer belgesi olan dalıcı ile en fazla otuz (30 ) metre derinliğe kadar dalış yapabilir.
2) Yanında en az bir engelli dalıcı eğitmeni (EDE) ve engelli dalıcı eğitmen asistanı (EDEA) olmak kaydı ile en fazla 10 (on) metre derinliğe kadar gece dalışı yapabilir.
Sertifika almak için : 9 Saat teorik ders, havuz eğitimi , hafta sonları gerçekleştirilen dalış turlarına katılıp uygulama eğitimi tamamlanmalı.
Teorik Ders Ücreti : Lütfen telefon ile bilgi alalım.  
İstenilen Belgeler : Kurs esnasında ; Kayıt formu ve sağlık beyan formu dolduruluyor. Dalıcı adayı yanında 4 adet vesikalık fotograf ve nüfus cüzdan fotokopisi getiriyor.
Önemli Not :
1-) Dalış liderliği YAPAMAZ.
2-) Seviye 3 (ED3) engelli dalıcılar, dalı eşi olarak beraberce dalış yapamaz.